Avis legal

Assessoria Empresarial Unigest S.A., en qualitat de responsable d’aquest lloc web, posa a disposició dels usuaris d’Internet aquest document, la finalitat del qual és complir amb les obligacions establertes a la Llei 34/2002, d’11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) i la resta de normativa aplicable, així com proporcionar informació sobre les condicions dús.

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure informació regulat a l’art. 10 LSSICE, a continuació, es faciliten les dades necessàries del titular de la pàgina web:

Assessoria Empresarial Unigest S.A.
NIF A64245475
Telf. 933 881 507
E-mail: info@unigestbcn.com

Lloc web: www.unigestbcn.com

1.- Objecte.

Assessoria Empresarial Unigest S.A. (d’ara endavant, el Prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, que regula l’ús del lloc web www.baetalia.com, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34 /2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions dús del lloc web.

USUARIS

A través de la Web, Assessoria Empresarial Unigest S.A. facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (d’ara endavant, l’Usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, així com de qualsevol altra disposició legal que fossin aplicables.

Com a Usuari, ha de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entri a la web, ja que aquesta pot patir modificacions, ja que el Prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement de l’Usuari aquestes obligacions, i és suficient la publicació al lloc web del Prestador.

MODIFICACIONS

Assessoria Empresarial Unigest S.A. es reserva el dret de realitzar, unilateralment, les modificacions que estimi pertinents al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts com els serveis que es prestin a través d’aquest, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

La durada de la prestació del servei del portal es limita al moment en què l’usuari estigui connectat al lloc web oa algun dels serveis que aquest proporciona. Per això, l’usuari, en cada ocasió que pretengui utilitzar el portal, ha de llegir detingudament aquest Avís Legal, ja que el mateix i les seves condicions d’ús respectives es poden veure alterades en qualsevol moment.

Per tant, la vigència de les condicions esmentades variarà en funció de la seva exposició i es mantindrà mentre estiguin degudament publicades, fins que es vegin substituïdes per altres.